ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม

MRC ได้รับแจ้งเกี่ยวกับโครงการนี้ในเดือนกันยายน 2013 ตามขั้นตอนสำหรับการแจ้งเตือนการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง โครงการที่ได้รับการแจ้งเตือนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงไม่จำเป็นต้องได้รับการปรึกษาหารือล่วงหน้าของ MRC รวมถึงการประเมินผล โครงการในเขตฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศนายวิทูรกล่าวว่าการประชุมสภาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติ

จาก MRC ชี้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาคหากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปจนถึงปีพ. ศ. 2583 จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ลดการผลิตลงได้มากกว่า 2.4 ตันต่อเฮกตาร์ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์เขื่อนจะปิดกั้นตะกอนและสารอาหารที่กินดินชนิดปลาพื้นเมืองจะสูญพันธุ์และสุขภาพของระบบนิเวศจะเสื่อมลง “รายงานชี้ให้เห็นว่าประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงควรมองหาการพัฒนาทางเลือกและเราควรเริ่มทบทวนธุรกิจนี้ทั้งหมด” นายวิทูรกล่าว