สัญลักษณ์ของดาวเคราะห์เก้าดวง

เมืองเก่าของชัยปุระคุณจะรู้สึกสงบทันทีแม้จะมีฝูงชนมาตลอดทั้งปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะใช้งานง่ายมาก Jai Singh แบ่งเมืองออกเป็นเก้าสแควร์ เป็นสัญลักษณ์ของดาวเคราะห์เก้าดวง แต่ละตึกนั้นเต็มไปด้วยกำแพงสูง 20 ฟุตแต่ละตารางจะมีตารางถนนที่ทำเครื่องหมายตามทิศทางที่สำคัญ ถนนสายหลักในการวัด 110 ฟุตยาวในขณะที่ถนนตลาดที่มีขนาดเล็ก 55 ฟุตยาวตามที่ยูเนสโก

เขาจัดสรรอาคารสองหลังทางทิศเหนือเพื่อทำวังในขณะที่อีกเจ็ดแห่งใช้สำหรับจัดกลุ่มอาคารรัฐบาลบ้านร้านค้าและวัดต่างๆ มีเจ็ดประตูซึ่งส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามร่างกายของท้องฟ้าประตู “ดวงอาทิตย์” หันหน้าไปทางทิศตะวันออกในขณะที่ประตู “ดวงจันทร์” หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ประตูที่สำคัญที่สุดหันหน้าสู่เมืองหลวงบรรพบุรุษของเมืองอำพันหรือที่รู้จักในชื่อ Dhruv Pol (ประตูเหนือ) ไสวใจซิงห์เป็นนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจบนพื้นฐานของวัตถุท้องฟ้า ตัวอย่างเช่นเขาเชื่อว่าทุกวัดควรถูกสร้างขึ้นหันหน้าไปทางทิศเหนือและทางเข้าทั้งหมดควรอยู่ทางทิศตะวันออก