ปรับปรุงสภาพแรงงานในภาคการประมง

สหภาพยุโรปยังตระหนักถึงความพยายามของทางการไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปรับปรุงสภาพแรงงานในภาคการประมง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดต่อไปรักษามาตรฐานทางกฎหมายและการบริหารในอุตสาหกรรมการประมงโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศไทยจะไม่ถอยกลับไปสู่หมวดใบเหลืองอีกครั้ง

การอยู่ในหมวดหมู่ใบเหลืองมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมงทั้งในด้านยอดขายและชื่อเสียง รัฐบาลปัจจุบันได้ทำงานที่น่าประทับใจในการปรับปรุงสถานะของประเทศไทย สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเพื่อให้แน่ใจว่าเรารักษามาตรฐานนี้ไว้ ไทยควรร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปในการรักษามาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมการประมงและฟื้นฟูทรัพยากรการประมงและการเดินเรือซึ่งได้ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา